Zapraszamy na zwiedzanie i warsztaty zorganizowane w ramach wystawy fotograficznej Andrzeja Ficowskiego pt. "Zapasowe oko widoku".

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, we współpracy z Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń, ogłasza otwartą rekrutację na warsztaty edukacyjno-artystyczne zorganizowane w ramach wystawy interdyscyplinarnej "Zapasowe oko widoku". Spotkanie skierowane jest do młodzieży do 18 roku życia. Program czterogodzinnych warsztatów obejmie spotkanie z autorem wystawy oraz ze specjalistami z dziedziny historii i animacji kulturalnej, którzy opowiedzą o genezie wystawy i twórczości Tymoteusza Karpowicza. Celem jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kreatywności uczestników.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w rekrutacji, powinien wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: andrzej.ficowski@gmail.com

Warsztaty odbędą się 5 września o godzinie 16.00 w Galerii Kontener przy ul. Tramwajowej 1-3. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest darmowy.

 

Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku Zapasowe oko widoku