About

Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum"

Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum" Stowarzyszenie i magazyn artystyczny "Rita Baum"

Czasopismo „Rita Baum” powstało w 1998 roku z inicjatywy Marcina Czerwińskiego, który był jego redaktorem naczelnym do marca 2018 roku. Obecnie w skład redakcji wchodzą: Andrzej Ficowski, Barbara Matczak, Katarzyna Maćkała, Mateusz Adamczyk, Marcin Maziej.


Aktualnie wydające czasopismo Stowarzyszenie tworzy przestrzeń dla działań z pogranicza fotografii, teatru i literatury. Jest też nastawione na organizację wydarzeń przekraczających powszechnie przyjęte schematy uprawiania kultury, szukając przesunięć w percepcji odbioru sztuki. Z tego powodu nowa odsłona projektu „Rita Baum” wpisuje się w szeroko pojęty nurt sztuki o podejściu transdyscyplinarnym, korespondując z redefinicją postaw tradycyjnych porządków artystycznych i kwestionując klasyczny układ artysta-dzieło-odbiorca. W magazynie „Rita Baum” prezentujemy niezależne działania kulturalne, których głównym celem jest manifestacja różnorodności i indywidualności twórczych postaw artystów działających na styku mediów, nowych technologii i klasycznie pojętej sztuki.


W planach jest uruchomienie projektu rezydencyjnego, który będzie integrował i wspierał artystów poszukujących nowych, hybrydowych form wyrazu. Poza wydawaniem magazynu artystycznego stowarzyszenie organizuje cykl literacko-teatralny „Czytanie w Ciemnościach”. Jest również producentem spektakli Teatru Niewizualnego oraz wystaw fotograficznych.